Transformátory na DIN lištu
Výkon Vstupné
napätie
Výstupné
napätie
STN-EN Katalógove číslo Rozmery (mm)
A      B      C
4 VA 230 V 6-8-12 V 61558-1 TRL 004/ST62/DIN 50 x 90 x 65
11 VA 230 V 9 V 61558-1 TRL 004/ST211/DIN 50 x 90 x 65
11 VA 230 V 12 V 61558-1 TRL 004/ST212/DIN 50 x 90 x 65
11 VA 230 V 24 V 61558-1 TRL 004/ST213/DIN 50 x 90 x 65
15 VA 230 V 9 V 61558-1 TRL 004/ST97/DIN 50 x 90 x 65
15 VA 230 V 12 V 61558-1 TRL 004/ST60/DIN 50 x 90 x 65
15 VA 230 V 24 V 61558-1 TRL 004/ST61/DIN 50 x 90 x 65
20 VA 230 V 9 V 61558-1 TRL 006/ST98/DIN 67 x 90 x 65
20 VA 230 V 12 V 61558-1 TRL 006/ST58/DIN 67 x 90 x 65
20 VA 230 V 24 V 61558-1 TRL 006/ST59/DIN 67 x 90 x 65
36 VA 230 V 9 V 61558-1 TRL 006/ST99/DIN 67 x 90 x 65
36 VA 230 V 12 V 61558-1 TRL 006/ST56/DIN 67 x 90 x 65
36 VA 230 V 24 V 61558-1 TRL 006/ST57/DIN 67 x 90 x 65